Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co je znovuzrození?

Znovuzrození je biblický pojem pro znovunarození nebo oživení té části člověka, které se říká duch a která je v důsledku hříchu mrtvá. Když totiž člověk nemá osobní vztah s Bohem, žije pod vládou hříchu a vládou tzv. duchovní smrti, která způsobila, že duch člověka je mrtvý. Duch je taková součást člověka, která může mít vztah s Bohem. Bůh je Duch a pouze duch člověka může s Bohem komunikovat. Bůh nejedná s lidmi na duševní nebo tělesné úrovni, to odporuje jeho podstatě. Samozřejmě při duchovní komunikaci hraje roli i duše, ale ta je pod vládou ducha. Když ožije duch člověka a tomu se říká znovuzrození, je možné, aby člověk poznal Boha osobním způsobem a žil s Ním. Bez tohoto znovuzrození praktikují lidé prázdné náboženství, které nemá odezvu od Boha. Náboženství je cesta, kterou si vymysleli lidé, jak se dostat k Bohu, ale žádná takováto cesta není Bohem akceptovatelná. Bůh má svoji cestu, jejímž začátkem je znovuzrození ducha člověka a pokračováním této cesty je osobní vztah s Bohem, ve kterém Bůh osobně člověka učí a vede a připravuje ho na věčný život v nebeském království. Duch člověka je mrtvý kvůli hříchu, takže proces znovuzrození začíná tím, že Bůh odpustí člověku jeho hříchy poté, co člověk přijme Ježíše Krista do svého života jako Spasitele a poddá mu svůj život. Potom musí duch člověka růst. Stejně jako roste narozené dítě skrze stravu, tak musí růst i duch člověka skrze duchovní stravu, čili skrze vyučování, které Bůh posílá do  jeho církve - do znovuzrozenecké církve, takže do té, kde se shromažďují tito znovuzrození křesťané a ne náboženští lidé. Dále roste duch člověka skrze osobní modlitbu a skrze společenství se stejně znovuzrozenými křesťany. Čím více roste a sílí duch člověka, tím lépe zná člověk Boha a tím více rozumí jemu a jeho vůli. Bez této duchovní stravy duch člověka brzy zase zemře a člověk se dostane zpět pod vládu hříchu a smrti a satan může nadále realizovat své plány v jeho životě. Skrze znovuzrození je totiž zastaveno ďáblovo právo na život člověka, jelikož člověk se dostal pod vládu Boha a sám Bůh se stará o to, aby se v životě člověka realizovala jeho dobrá a dokonalá vůle a už ne satanova. Z Znovuzrození má obrovský význam, bez něj se nelze k Bohu vůbec dostat.